man+pathUuden järjestelmän käyttöönotto

Uuden järjestelmän käyttöönotto onnistuu vain jos ihmiset oppivat käyttämään järjestelmää. Tutkimusten mukaan muistamme kuitenkin koulutusta seuraavana päivänä vain 30 % opiskellusta sisällöstä.

Arvokas koulutusaika kannattaakin käyttää kokonaiskuvan luomiseen ja työntekijöiden motivointiin sen sijaan että opeteltaisiin yksityiskohtia uudesta järjestelmästä, jota käyttäjät eivät ole aiemmin edes nähneet. Oppiminen tehostuu, kun käyttäjille kerrotaan, että tarkemmat ohjeet ovat saatavissa työnteon hetkellä.

ALKUTILANNE:

Konsulttiyrityksessä otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä oli viime hetkille asti keskeneräinen. Kiireisiä käyttäjiä oli hankala saada koulutuksiin, koska yrityksellä on monta toimipistettä ja aikataulut ovat tiukat.

RATKAISU:

Koulutuksissa panostettiin voimakkaasti käyttäjien motivointiin ja tutustuttiin järjestelmän toimintalogiikkaan. Kaikki tärkeimmät työnkulut ohjeistettiin muistilistan omaisesti Process Guide -prosessinavigaattoriin.

Käyttäjät omaksuvat uudet työvaiheet prosessinavigaattorin ohjeistusta seuraamalla toiminnanohjausjärjestelmää käyttäessään. Halutessaan käyttäjä näkee yksityiskohtaiset järjestelmän käyttöohjeet prosessinavigaattorissa jaettavista PowerPoint-dokumenttien linkeistä.